Infomoment studiekeuze tweede en derde graad

We organiseren voor de ouders van onze tweedes en vierdes een infomoment waarin we de mogelijke richtingen in de tweede en derde graad nader toelichten. De leerlingen hebben dezelfde info reeds eerder gekregen in de loop van het schooljaar tijdens de lesuren. Ook ouders van buiten de school zijn welkom op deze infomomenten.

Op dinsdag 14 mei 2019 is er een infoavond voor de ouders van de vierdes, op donderdag 16 mei 2019 voor de ouders van de tweedes, telkens om 19.00 u. in de feestzaal van campus Noordlaan. 

U krijgt eerst van de pedagogisch directeur inleidende info over de structuur van het Óscar Romerocollege en vanaf 19.30 u. kan u een domein uitkiezen voor specifieke info vanwege de domeindirecteur van uw keuze. U kan daarna om 20.00 uur ook nog de info van een ander domein gaan beluisteren tot 20.30 uur

Vanaf 20.00 uur kan u eveneens op campus Noordlaan in de zaal ‘onder de kapel’ terecht waar een aantal leerkrachten van richtingspecifieke vakken van respectievelijk de derde en vijfde jaren aanwezig zullen zijn om op uw vragen te antwoorden m.b.t. de studiekeuze van uw zoon/dochter.