Lolly's voor Valentijn

Valentijn

Ook dit jaar konden onze leerlingen aan een medeleerling of leerkracht een lolly schenken voor Valentijn. Hiervoor sloegen zo goed als alle leerlingenraden van de verschillende campussen de handen in elkaar. De verkoop wordt domeinoverstijgend georganiseerd. Dat wil zeggen dat je ook een lolly kan kopen voor leerlingen/leerkrachten op een andere campus. De actie was dit jaar een groot succes met meer dan 600 verkochte lolly's.

Met dank aan Mieke Van De Maele voor dit bericht en voor de foto.