Overlijden Hilde Blondeel

Opnieuw wordt ons team in eerste graad met groot verdriet getroffen. We vernemen net dat onze lieve collega, Hilde Blondeel, overleden is. Moedig streed ze een lange tijd, toch nam de ziekte de bovenhand.

We leerden haar in de eerste graad kennen als een leerkracht die stem gaf aan de leerlingen die het het meest nodig hadden. Leerlingen die het ons (en haar) soms moeilijk maakten, bleef zij steunen. Haar zorg voor haar leerlingen zullen we blijven herinneren. 

We willen de familie onze oprechte christelijke deelneming betuigen. In bijlage vinden jullie het overlijdensbericht.