Overlijden Marianne Weyn

Een aangekondigd afscheid, maar het doet pijn als een onverwacht verdriet dat ons overvalt ...

Met grote droefheid moeten wij het overlijden melden van onze geliefde collega Marianne Weyn. Zij overleed thuis in de nacht van 31 januari, omringd door haar echtgenoot, kinderen en schoonkinderen, op 58-jarige leeftijd na een lange en slepende maar moedig gedragen ziekte. Onze school is diep getroffen door dit veel te vroege overlijden van een fantastische collega. We wensen in de eerste plaats haar familie maar ook alle collega's en leerlingen die Marianne goed gekend hebben, heel veel sterkte om dit verlies een plaats te kunnen geven in ons leven. We kunnen alleen maar troost zoeken bij elkaar, elkaar steunen en dankbaar zijn om de vele mooie herinneringen aan Marianne die we in ons hart meedragen.

 

 

Weggaan 

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen,
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet terugkeren
je blijft iemand op wie gewacht wordt.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven
niemand wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg. 

Rutger Kopland