Referentienota

Hogescholen en universiteiten vragen aan hun studenten om volgens bepaalde voorschriften hun eindwerken te schrijven. Om je daarop voor te bereiden heeft de school de Referentienota opgesteld. In de Referentienota kom je o.a.  te weten hoe de lay-out van je (eind)werk of verslag er moet uitzien.

Bijzondere dank gaat naar de domeinschooloverschrijdende Werkgroep Taalbeleid voor de eindredactie van dit document en we danken ook het directiecomité voor hun steun.

Klik hier  (versie april 2020) om de Referentienota voor (eind)werken in onze school te downloaden.