Projecten

Theater en musical

Naast de schoolse vaardigheden en kennisopbouw hecht het ORC een zeer groot belang aan de ontwikkeling van de creatieve talenten van haar leerlingen.  Initiatieven kunnen zowel van de leerlingen komen als van de school (leerkrachten).  Projecten komen zowel binnen de lessen (vrije ruimte) als daarbuiten aan bod.

Fotograaf: Bruno Van den Bussche.