Uitslag wedstrijd Quick Wins

In september 2016 ging het Óscar Romerocollege van start met de realisatie van het Toekomstplan 2016-2020, een plan dat vijf strategische doelstellingen beschrijft die het ORC in deze periode van vier jaar in de kijker wil zetten. Naast “schoolcultuur en nesting”, “innovatie”, “maatschappelijk verantwoord onderwijzen” en “de leerling centraal”, wil de school werken aan “infrastructuur”. Een van de concrete acties van deze laatste doelstelling, is het realiseren van quick wins, kleinschalige ingrepen op korte termijn.

De stuurgroep die instaat voor de opvolging van dit Toekomstplan, besloot dit schooljaar om voor deze quick wins een wedstrijd te organiseren. Per domein werd hiervoor €2000 vrijgemaakt. Leerlingen en personeelsleden mochten projecten indienen, waar per domein één of meerdere winnaars uit gekozen werden door een jury, samengesteld uit afgevaardigden van directie, ondersteunend personeel, leerkrachten en leerlingen.

Volgende projecten wonnen de wedstrijd voor hun domein:

  • In het CLW: een ontspanningsruimte
  • In W&M: picknickbanken op de speelplaats en inrichten van een filmklas
  • In T&E: picknickbanken en groen op de speelplaats
  • In T&EW: picknickbanken op de speelplaats
  • In E&IT: watertap op de speelplaats (drinkbussen met ORC-logo zullen verkocht worden in de winkel van de mini-onderneming)
  • In de eerst graad: een ‘little secrets’-brievenbus (waar leerlingen hun problemen kunnen posten, aan het zorglokaal) en een levensgroot dam- en schaakspel voor op de speelplaats

De winnaars kregen een medaille, met dank aan de leraren hout van T&E.

De gekozen projecten zullen in de loop van dit schooljaar uitgevoerd worden onder leiding van de stuurgroep en de technische diensten van de school.

Enkele weken terug werd ons initiatief opgepikt door de Vlaamse Scholierenkoepel:

https://www.scholierenkoepel.be/artikels/deze-school-stelt-2000-euro-budget-vrij-voor-projectideeën-van-leerlingen-en-leerkrachten

Gisteren verscheen in de krant een verslag van de proclamatie:

https://www.hln.be/regio/dendermonde/oscar-romerocollege-laat-leerlingen-zelf-beslissen-over-heropwaardering-infrastructuur~a9e91d9b/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Met dank aan mevrouw Tinne De Kinder, Kwaliteitscoördinator ORC, voor dit bericht en met dank aan Rasmus Boel voor de foto's.

Bekijk de foto's