Algemene info

Schoolraad

Wat?

 

Dit is een wettelijk orgaan met participatie van vertegenwoordigers van leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap dat om de 4 jaar verkozen wordt.

De directie is hier ook in vertegenwoordigd. In de schoolraad ligt het accent op inhoudelijke thema’s omtrent de werking en de organisatie van de school. De schoolraad kan ook adviezen uitbrengen zowel aan de schooldirectie als aan het schoolbestuur. De schoolraad is overkoepeld voor alle lagere scholen (Campus Centrum en Campus Pijnderslaan) en alle kleuterscholen (Campus Centrum, Campus Pijnderslaan en Campus Pater De Smet).

 

Wie?

 

Oudergeleding:

Eveline Buyse (voorzitter)

Bart Staelens (secretaris)

Rudolf (Willy) Van den Brande

Wim Roggeman

Katrijn Baeke

Jo De Munck

Personeelsgeleding:

Martine Peleman

Ann Gregoor

Danielle Raemdonck

Jan De Waele

Leen Malfliet

Jan Heirwegh