Dit domein

GON-begeleiding type 9

Wat is GON? 

De afkorting GON staat voor Geïntegreerd ONderwijs. Het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. De leerling volgt de lessen in een school voor gewoon onderwijs en krijgt hierbij ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs door een leerkracht of paramedicus.

Vanuit BuBaO Het Laar bieden wij ondersteuning aan leerlingen met een autismespectrumstoornis, ook ASS genoemd. Deze leerlingen hebben een normale begaafdheid.  Dit wordt de doelgroep type 9 genoemd.

De begeleiding gebeurt vraaggestuurd en kan doorgaan op vier gebieden:

 

  • leerlinggerichte ondersteuning
  • leerkrachtgerichte ondersteuning
  • teamgerichte ondersteuning
  • oudergerichte ondersteuning

 

Concreet wil dit zeggen dat de leerling tijdens de lesuren en op school ondersteuning krijgt van een individuele GON-begeleider vanuit BuBaO Het Laar. De aandachtspunten van de GON-begeleiding worden bepaald in overleg met alle partijen tijdens de verschillende overlegmomenten. Vervolgens maakt de GON-begeleiding een individueel handelingsplan waarin het functioneren van de leerling samen met de onderwijsnoden en redelijke aanpassingen wordt beschreven. Tijdens de overlegmomenten wordt dit geëvalueerd en bijgestuurd. Er is steeds mogelijkheid tot extra overleg of contact met de GON-begeleiding.

De GON-begeleider gaat met zijn pakket flexibel om naargelang de hulp –en zorgvragen.

 

 

Hoe vraag ik dat aan?

De aanmelding bij de school voor buitengewoon onderwijs gebeurt steeds door de CLB-medewerker van de school van de leerling. Samen met de ouders, de klasleerkracht en het schoolteam kan er beslist worden om GON aan te vragen. Dit dient steeds een bewuste en gemotiveerde keuze te zijn. Het CLB maakt vervolgens een gemotiveerd verslag of in sommige gevallen een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Zij bezorgen dit aan de geschikte school voor buitengewoon onderwijs.

De voorwaarden:

  • De leerling heeft een diagnose ASS gesteld door een multidisciplinair team en een kinderpsychiater. 
  • De leerling heeft een (rand)normale tot hoge begaafdheid. 
  • Er is betrokkenheid van het begeleidende CLB. 
  • Er is sprake van voldoende autismespecifieke onderwijsbehoeften. 
  • Er is voldoende motivatie van de verschillende partijen.

 

Meer info?

Meer informatie over de werking en aanvraag van GON-begeleiding kan je krijgen bij het begeleidende CLB van de school.

U vindt ook meer informatie in onze GON-brochure.

Daarnaast kan je steeds rechtstreeks bij BuBaO Het Laar terecht op het telefoonnummer 052/21.52.13 of via mail hetlaar@romerocollege.be.