Nieuwsbrief Februari 2016

Beste Ouders,

 

Alle recepties en nieuwjaarstoestanden zijn achter de rug. Het nieuwe jaar werd bijzonder goed ingezet! Nu wordt het stillaan tijd om vooruit te blikken naar de Lente.

Toch zou ik graag om nog één goed voornemen willen vragen: gelieve uw kind(-eren) aan de groene poort af te zetten en/of op te wachten. Wij begeleiden de kinderen graag tot aan de poort. Het is niet de bedoeling om de kinderen tot in de klas of aan het speeltuintje te brengen. Het is voor onze kinderen veel duidelijker en aangenamer als iedereen afscheid neemt aan de poort.

40 dagen na Kerstmis, 2 februari, vieren we Lichtmis en zoals in het oude gezegde ‘Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt haar pannetje warm’ geven wij dinsdag 2 februari graag pannenkoeken aan onze kinderen. Opnieuw zijn er heel wat ouders bereid om hierbij een handje te komen toesteken. Alvast bedankt!

Donderdag 4 februari is het na school oudercontact. Tijdens deze individuele oudercontacten worden de vorderingen van jullie oogappel(-s) met de juffen en meesters besproken. Wij hopen jullie allen tijdens dit oudercontact te mogen begroeten. Het is immers uitermate belangrijk dat we allen (ouders, paramedici, juffen en meesters) zo goed mogelijk samen werken om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden opdat ze hun talenten ten volle kunnen laten ontwikkelen. Indien de kinderen meekomen naar het oudercontact, dienen zij mee in de klas te gaan. De kinderen mogen niet vrij rondlopen doorheen de school daar er geen toezicht gehouden wordt.

Vrijdag vieren we met de kinderen Carnaval op school. De kinderen mogen verkleed naar school komen, maar ze mogen net zo goed hun verkleedkledij apart meenemen. Na deze knotsgekke carnavalsdag start de krokusvakantie. Een weekje rust voor ons allen. Nu ja, rust? Voor de carnavalisten onder ons zal er tot en met Aswoensdag niet veel gerust worden vermoed ik. Ik wens iedereen een fijne, knotsgekke, leuke maar toch ook wel veilige carnavalsdagen toe.

Vanaf woensdag 17 februari starten onze vormelingen met de voorbereiding op hun vormsel. Elke woensdag tot aan het Vormsel zullen zij samenkomen. Ik wens hen allen een fijne en boeiende voorbereiding op hun Vormsel toe.

 Fijne vakantie!