Dit domein

Onze troeven

 • Gezond en milieubewust:tre
  • Op 4 jaar tijd haalde de school 3 MOS-logo's binnen (MOS= milieu op school);
  • maandelijkse soepdag voor alle leerlingen klaargemaakt door de leerlingen bijgestaan door ouders;
  • schooltuin onderhouden door de Wasberen1 samen met ouders;
  • enkel gezonde dranken op school;
  • geen aluminiumfolie wel brooddoos;
  • inzameling van recyclagemateriaal; 
  • klastuintje op de speelplaats;
  • speciaal programma voor kinderen met aanleg voor zwaarlijvigheid (stippendieet)
 • Computers in de klas en een computerklas met permanente internetaansluiting
  • elke klas is uitgerust met internetaansluiting;
  • de school hanteert een eigen leerlijn wat computervaardigheden betreft.
 • Verzorgde bezinningsmomenten met de ganse school.
 • Uitgewerkte speelplaatswerking met beurtrolsystemen en hoekenwerking.
 • Aparte refterwerking voor doelgroepen.
 • Tweejaarlijkse musical met alle leerlingen van de school.
 • Tweejaarlijkse kerstmarkt met creatieve werkjes van de leerlingen.
 • Aparte juffen/meesters voor crea en lichamelijke opvoeding.
 • Aparte niveaugroepen voor de wekelijkse zwemlessen.
 • Niveaugroepen voor technisch lezen.
 • Schoolkrantje 'Den Babbelaar'.
 • Jaarlijkse verkiezing van de kindergemeenteraad.
 • Ondersteuning van kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, kinderverzorgsters en een orthopedagoge.
 • Paramedici werken individueel, in groep of klasintern volgens de noden van het kind.
 • Minstens 3 keer per jaar klassenraad voor alle leerlingen met alle betrokken personeelsleden.
 • Begeleiding van de ouders bij studiekeuze van hun kind na de lagere school.
 • Deelname aan doe-dagen van secundaire scholen.
 • Tweejaarlijkse bos- en zeeklassen voor alle klassen van de lagere school.
 • Verschillende leerkrachten met een gespecialiseerde opleiding voor kinderen met ASS.
 • Kinesisten met een gespecialiseerde opleiding 'brain-gym'.