staking in het onderwijs en zeer ernstige verstoring van het normale lesverloop

20/03/2019

Beste ouder(s), opvoeder(s),

Ongetwijfeld heb je in de media al vernomen dat de onderwijsvakbonden een stakingsaanzegging hebben ingediend voor woensdag 20 maart 2019. Via deze brief brengen we je op de hoogte van de maatregelen die we treffen.

Uit een personeelsbevraging blijkt dat het aantal niet-stakende personeelsleden ontoereikend is om een normale schooldag te organiseren. Dit betekent:

* Er is geen normaal lesverloop mogelijk. We vragen met aandrang om de kinderen indien mogelijk die dag thuis te houden. De school zal zo goed als mogelijk toezicht organiseren op de aanwezige kinderen (enkel op vestiging Zuidlaan 34).

* Op deze stakingsdag zal de schoolbus niet rijden.

Dank voor het begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Joris Vergeylen

directeur