Het oudercomité doet het weer!

Dank aan het oudercomité voor de nieuwe computerklas!

De tijd heeft ervoor gezorgd dat alles heel traag ging en niet meer up-to-date was op campus Noordlaan.

Dankzij de financiële steun kunnen het vierde, vijfde en zesde leerjaar weer optimaal gebruik maken van de computerklas.