Ouderraad

Participatie van ouders in de werking van de school is een belangrijk recht. Ouders vertrouwen hun kinderen gedurende een groot deel van hun tijd toe aan de school van hun keuze en maken die keuze doorgaans ook heel welbewust: welke school past best bij mijn kind, welke school vertolkt het best de waarden die ik als ouder aan mijn kinderen wil meegeven, enzovoort. 

In onze kleuterschool nemen wij deze ouderparticipatie ernstig. Om dit zo gestructureerd en efficiënt mogelijk te laten verlopen bestaan er 2 niveaus van participatie binnen onze school: 

Wat?

In deze vereniging kunnen ouders actief meewerken aan activiteiten in het welzijn en belang van de kinderen. Het is het forum waar u als ouder inspraak kan krijgen in het dagdagelijkse schoolgebeuren.  Er worden vragen en suggesties van ouders behandeld en er is actief overleg met de directie en leerkrachten die vertegenwoordigd zijn op deze vergaderingen. 

Daar bovenop is het onze bedoeling om enkele activiteiten te organiseren waarvan de opbrengst naar onze kinderen op school gaat. De ouderraad is overkoepelend voor alle Kleuterscholen (Sas, Keur, Pater De Smetlaan) en voor de Lagere School campus Keur. 

Hoe?

Wij komen op geregelde tijdstippen samen de directie en een aantal juffen voor overleg en voorbereiding van de punten/activiteiten op de agenda. De vergaderingen worden aangekondigd via affiches op school of via e-mail indien u uw e-mailadres opgeeft (ouderraadsvh@gmail.com). Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt.

Voor wie?  

Elke ouder die wat nauwer betrokken wil worden bij het schoolgebeuren is van harte welkom.  Dit kan als effectief lid, als losse medewerker bij activiteiten of geïnteresseerde sympathisant!

Activiteiten?

Wilgenvlechten en kerstmarkt, opendeurdag, afzwaaifeest, …

Wie?

VoorzitterEveline Buysse
Penningmeester / afgevaardigde schoolraadLeen van Hauwermeiren
Afgevaardigde / voorzitter schoolraadBart Staelens
SecretarisSarah van Haudt
Grafisch ontwerpStina van der Sypt & Melissa Muys
FeestelijkhedenBart Lippens
WebmasterBart Meskens & Stina van der Sypt

En tal van enthousiaste ouders!!!!!!

Heb je zin om de ouderraad beter te leren kennen?

Kom dan naar één van onze vergaderingen, spreek iemand van de ouderraad aan of stuur een e-mail naar ouderraadsvh@gmail.com of naar iemand van de hierboven vermelde personen!!!!!

Heb je eerder voorkeur om op één van de activiteiten te helpen?  Laat het ons weten!