Derde graad

Accountancy & IT

VAKKEN5 A&IT6 A&IT
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 geschiedenis11
 godsdienst22
 L.O.22
 wiskunde44
 natuurwetenschappen11
Talen
 Engels33
 Frans 33
 Nederlands33
Specifieke vorming
 bedrijfseconomie88
 toegepaste informatica66
TOTAAL3434