Derde graad

Economie-moderne talen

VAKKEN5 EcMT
6EcMT
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 economie44
 esthetica11
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie12
 wiskunde33
Talen
 Duits33
 Engels33
 Frans44
 Nederlands44
Exacte wetenschappen
 natuurwetenschappen22
TOTAAL3233