Derde graad

Economie-wiskunde

VAKKEN5 EcWi6 EcWi
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 economie44
 esthetica11
 geschiedenis22
 godsdienst22
 L.O.22
 seminarie12
 wiskunde66
Talen
 Duits11
 Engels22
 Frans33
 Nederlands44
Exacte wetenschappen
 biologie11
 chemie11
 fysica11
TOTAAL3233