Derde graad

IT & netwerken

VAKKEN5 IT&N6 IT&N
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 geschiedenis11
 godsdienst22
 L.O.22
 wiskunde44
 natuurwetenschappen11
Talen
 Engels33
 Frans33
 Nederlands33
Specifieke vorming
 ondernemend project22
 toegepaste informatica1212
TOTAAL3434