Lezing thema "België"

Zeven laatstejaars van de richting Office Management en Communicatie van het domein Economie & IT organiseerden in kader van hun Geïntegreerde Proef met als thema België een lezing voor de laatstejaarsleerlingen van hun domein.

Daarvoor nodigden ze een spreker uit die vertrouwd is met deze materie. Leen Dierick, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van België en lid van de CD&V, werd bereid gevonden om deze toch wel complexe uitdaging aan te gaan. Eerst gaf mevrouw Dierick een inleiding, waarna de leerlingen vragen konden stellen over België en de Belgische politiek. Het werd een zeer leerrijke uiteenzetting, met dank aan mevrouw Dierick om op onze uitnodiging in te gaan.