Derde graad

Marketing & ondernemen

VAKKEN5 M&O6 M&O
Algemene vorming
 aardrijkskunde11
 geschiedenis11
 godsdienst22
 L.O.22
 wiskunde33
 natuurwetenschappen11
Talen
 Duits22
 Engels33
 Frans 44
 Nederlands44
Specifieke vorming
 bedrijfseconomie1111
TOTAAL3434