Proclamatie zesdes

Proclamatie

Op maandag 27 juni vond de officiële proclamatie van onze afgestudeerde zesdejaars (Heilige Maagdcollege) plaats. De avond begon met een eucharistieviering in de kapel. Daarna vond de proclamatie in de Feestzaal plaats voorafgegaan door afscheidsspeeches, muzikale intermezzo's en allerlei prijsuitreikingen. Klaas Francken nam afscheid namens de leerlingen. Liesbeth Steemans en Daan De Keyser brachten de muzikale intermetzo's. De zesdejaars sloten af met een afscheidslied voor het Heilige Maagdcollege. Leerlingen, ouders en korps kregen daarna nog een afscheidsreceptie aangeboden door de school. Van harte proficiat aan alle afgestudeerden! We wensen onze zesdes veel succes toe met hun verdere studiecarrière.

Klik hier voor de foto's.