Schoolnetwerk

In het kader van de lessen informatica over netwerken kregen de leerlingen van 4 Handel meer uitleg over het schoolnetwerk door T. Van Daele, de ICT-coördinator van de school.

Ze kregen ook toegang tot het serverlokaal, waar ze alle toestellen die deel uitmaken van een netwerk mochten bestuderen.