Dit domein

CLIL

Leer tegelijk een schoolvak en een andere taal!

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning, wat betekent dat je bepaalde vakken in een andere taal krijgt. Het is een lesmethodiek waarbij tegelijk de kennis van het zaakvak, als van de vreemde taal vergroot. De leerlingen zijn volledig vrij om voor dit aanbod te kiezen.

Aardrijkskunde ‘en français’, of geschiedenis ‘in English’?

CLIL is dus geen verplichting, maar als je ervoor kiest, dan krijg je in het eerste jaar de geschiedenisles in het Frans. In het tweede jaar kan je aardrijkskunde in het Frans volgen en geschiedenis in het Engels. Ook in de hoogste klassen worden enkele vakken in een andere taal aangeboden.

De bedoeling van CLIL is om meer te durven spreken en schrijven in een andere taal. Uit onderzoek blijkt dat niet alleen de talenkennis er op vooruit gaat, maar ook de kennis van het vak.

De taalvaardigheid staat trouwens niet op punten, maar wordt geëvalueerd via een attituderapport. De beoordeling van het vak zelf gebeurt op een gelijkaardige manier als bij de nietCLIL - leerlingen.