Studieaanbod

Eerste jaar

Eerste leerjaar A

Op 1/9/2019 start in heel Vlaanderen de uitrol van de modernisering secundair onderwijs. Voor alle leerlingen is er een basispakket van 27 lesuren. De overige 5 lesuren zijn opgedeeld in keuzepakketten. In het Óscar Romerocollege bieden we in 1A de keuze aan tussen een verdiepend traject, voor wie een extra uitdaging nodig heeft en een ondersteunend traject, voor wie meer inoefentijd verkiest.  De klassen worden samengesteld op basis van de keuzepakketten.

BASISVORMING (voor alle leerlingen)
Aardrijkskunde2
Beeld2
Engels1
Frans3
Geschiedenis1
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Mens en samenleving2
Natuurwetenschappen2
Nederlands4
Techniek2
Wiskunde4
TOTAAL27

 

Graag leggen we enkele nieuwe begrippen uit zodat je de juiste keuze kunt maken.

COACH - ITDe klastitularis gaat samen met de klas op weg en coacht de leerlingen in tal van vaardigheden. Het accent ligt vooral op het ontwikkelen van computationeel denken en computervaardigen. Daarnaast zetten we ook in op leren leren en het oefenen van sociale vaardigheden.
FLEXKlasdoorbrekend krijgen de leerlingen in de les Frans en wiskunde meer ondersteuning of meer uitdaging, naargelang hun individuele behoefte.
TALENTMODULESOp basis van eigen interesses kiezen de leerlingen voor een bepaalde talentmodule, die hen de kans biedt om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

 

 

1A Opties keuzegedeelte

THEORETISCH EN VERDIEPEND
TOEGEPAST EN REMEDIËREND
STEM & wetenschappen
Wiskunde (verdieping)1
Frans (flex)1
Talentmodule STEM2
Coach IT1
STEM & technieken
Wiskunde (remediëring)1
Talentmodule Technology & engineering3
Coach IT1
 
Sport & wetenschappen
Wiskunde (verdieping)1
Frans (flex)1
Talentmodule Sport2
Coach IT1
 
Sport
Wiskunde (remediëring)1
Taalondersteuning1
Talentmodule Sport2
Coach IT1
 
Taal & wetenschappen
Wiskunde (flex)1
Frans (verdieping)1
Talentmodule Taalatelier2
Coach IT1
 
Maatschappij & welzijn
Wiskunde (remediëring)1
Taalondersteuning1
Talentmodule welzijn2
Coach IT1
 
Klassieke talen
Talentmodule Klassieke talen4
Coach IT1
 

 

THEORETISCH EN VERDIEPEND TRAJECTTOEGEPAST EN REMEDIËREND TRAJECT

We bieden drie opties aan die rusten op vier grote pijlers: talen, wiskunde, wetenschappen en… een flink doorzettingsvermogen. Wie makkelijk de theorie van de algemene vakken verwerkt, kan voor deze opties van de A-stroom kiezen:

 

■ STEM & wetenschappen

De leerlingen die voor deze richting kiezen willen op een creatieve manier hun wiskundige, technische en wetenschappelijke competenties ontwikkelen. Op basis van een degelijke theoretische onderbouw gaan ze zelf aan de slag met allerlei onderzoeksvragen om praktische problemen op te lossen. Algoritmisch denken, engineering, programmeren, robotica enz. komen uitgebreid aan bod.

 

■ Sport & wetenschappen

Leerlingen die voor deze richting kiezen, zijn zeer sportief en willen hun sportieve talenten verder ontwikkelen. Daarnaast hebben ze interesse voor natuurwetenschappen en wiskunde. Met deze richting kiezen leerlingen dus niet alleen voor sport, maar ook voor de theoretische onderbouw ervan.

 

■ Taal & wetenschappen

Deze richting biedt een brede vorming die moderne talen, wetenschappen en wiskunde verenigt. Leerlingen die hiervoor kiezen, hebben een ruime belangstelling voor algemene vakken. Met talen gaan we in deze richting creatief en verdiepend aan de slag.

 

■ Klassieke talen

Wie voor de optie Klassieke talen kiest, kiest voor een richting waar talen heel intens bestudeerd worden. Het rechtstreekse contact met de cultuur van de Grieken en de Romeinen helpt bovendien om onze huidige tijd beter te begrijpen. In de tijd van toen liggen de wortels van het nu. Naast de doorgedreven talenstudie komen ook wiskunde en wetenschappen evenwaardig aan bod.

Voor leerlingen die liever wat meer tijd hebben om de leerstof in te oefenen, is dit toegepast en remediërend traject ideaal. De praktijkgerichte aanpak in onze keuzepakketten helpt leerlingen beslist om de juiste weg te vinden.

 

■ STEM & technieken

Leerlingen die hiervoor kiezen, willen proeven van de technische basisprincipes van de mechanica, elektriciteit, bouw en hout. Ze zijn geboeid door de concrete wereld van techniek en technologie.

 

■ Sport

Leerlingen die voor deze richting kiezen, zijn zeer sportief en willen hun sportieve talenten verder ontwikkelen. Naast het praktische aspect van de sport hebben ze oog voor een gezonde levensstijl en de zorg voor het menselijk lichaam.

 

■ Maatschappij & welzijn

Met deze richting kiezen leerlingen voor een samenhangend pakket van mens­ en natuurwetenschappen. Deze leerlingen willen zich inzetten voor de mens en een betere samenleving. De combinatie van theorie en praktijk maakt van deze optie een boeiende uitdaging.

 

 

 

 

 

Eerste leerjaar B

Leerlingen in de B-stroom hebben nog niet alle leerstof van de lagere school verworven. Ze starten met hun leeftijdsgenoten in het secundair onderwijs, maar krijgen in de oriëntatieklas nog veel herhaling en meer tijd om de leerstof te verwerken.

BASISVORMING (voor alle leerlingen)
Engels1
Frans2
Godsdienst2
ICT1
Lichamelijke opvoeding3
Maatschappelijke vorming3
Nederlands4
Wiskunde4
Muziek1
Beeld2
Techniek4
Wetenschappen3
TOTAAL30

Co-teaching

In de B-­stroom staan er altijd twee leerkrachten voor de klas. Ze werken samen om opdrachten op maat te maken, zodat de leerlingen actiever bij de les betrokken worden en meer ruimte krijgen om van elkaar te leren.

 

Leerlingen van 1B stellen zelf hun eigen talentmodule samen op basis van hun interesses. Ze kiezen twee van de volgende combinaties, die we realiseren in twee uren per semester:

■ Office/Lifestyle

■ Office/STEM

■ Office/Expressie

■ Lifestyle/STEM

■ Lifestyle/Expressie

■ STEM/Expressie