A-stroom

Handel

handel
Vakken1e jaar2e jaar

Aardrijkskunde

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Handel

ICT

Initiatie in de bedrijfseconomie

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Plastische opvoeding

Sociale activiteiten/leren leren

Techniek

Wiskunde

2

0

5

1

2

2

0

0

2

1

2

5

2

1

2

5

1

2

4

2

2

0

2

3

2

1

1

4

0

1

2

5

TOTAAL3232