Herfstklassen

Een weekje puur natuur … openluchtklassen, wandeltochten, stafkaarten, … niets van dit alles blijft nog onbekend voor onze eerstejaars.

Ieder jaar opnieuw trekken onze eerstejaars, samen met hun leerkrachten, een weekje naar Marcourt om het klasgebeuren aanschouwelijk te maken. Taal, wiskunde, wetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis … niet in een gewone klas maar in een “openluchtklas”.

Van 26 tot 30 oktober werden valiezen gepakt richting Marcourt.

In een ongekende kleurenpracht en onder een staalblauwe hemel werd er gewandeld, gesport, gestudeerd, ontdekt, …

Kortom, een week om nooit meer te vergeten.