A-stroom

Moderne wetenschappen

Moderne wetenschappen
Vakken1e jaar2e jaar

Aardrijkskunde

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Plastische opvoeding

Socio-economische initiatie

Techniek

Wetenschappelijk werk

Wiskunde

2

0

6

1

2

2

1

2

6

2

0

2

0

6

1

2

5

2

2

2

1

1

5

0

2

2

2

5

TOTAAL3232