Onthaal eerstes

ontmoetingsavond

In de week van 1 september vonden er onthaalavonden plaats voor de eerstes en hun ouders. De ouders kregen informatie over het reilen en zeilen van de school terwijl de eerstejaars kennismaakten met hun klastitularis, hun klaslokaal en met elkaar.

Met dank aan Annemie De Smet voor enkele sfeerfoto's.

Bekijk de foto's