Studieaanbod

Overzicht

De eerste graad vervult een observerende en oriënterende rol. De leerlingen doen ervaring op om een goede keuze te kunnen maken voor een studierichting in een studiedomein van de tweede graad.

A-stroom

In de eerste graad A-stroom wensen we de aandacht te richten op een brede algemene vorming voor alle leerlingen in functie van het abstractieniveau, de interesses en aanleg van de leerling. Daarmee komen we tegemoet aan de grote verscheidenheid van de grote groep leerlingen in de A-stroom van de eerste graad.

Verderop in de site krijgt u meer informatie over de verschillende richtingen.

Eerste jaar

Tweede Jaar

1 Latijn

2 Latijn

1 Moderne

2 Grieks-Latijn

1 Ondernemen (= Handel)

2 Moderne wetenschappen

1 STV (Sociale en technische vorming)

2 Ondernemen (= Handel)

1 TV (Technische vorming)

2 STV (Sociale en technische vorming)

1 STEM*

2 ME (Mechanica-elektriciteit)

 

2 STEM*

*STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

Verderop in de site krijgt u meer informatie over de verschillende richtingen.

B-stroom

Leerlingen in de eerste graad B-stroom krijgen meer tijd om de leerstof te verwerken. Zij kregen dan ook vaak een geïndividualiseerd programma aangeboden in de basisschool. Zij vorderden op eigen tempo en starten, samen met hun leeftijdsgenoten, in het secundair onderwijs in een flexibel tweejarig project: het eerste leerjaar B en het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar.

1B

De leerlingen in 1B werken verder aan het verwerven van de doelstellingen van het basisonderwijs, zonder schoolse vertraging op te bouwen. We werken met de leerlingen aan geletterdheid via het pakket algemene vorming, dit betekent gericht werken om de competenties te versterken om in het dagelijkse leven te kunnen omgaan met taal, cijfers, tabellen, gebruiksaanwijzingen, ICT...

2BVL

In het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar worden de leerlingen aangemoedigd hun talenten, natuurlijke aanleg en interesses te leren ontdekken. De leraren stimuleren de leerlingen om hun talenten naar boven te laten komen binnen afgebakende domeinen (Verzorging/Decoratie/Kantoor/Nijverheid). De leerling leert zo inschatten of hij/zij een beoefenaar zal kunnen worden van een bepaalde tak van dit beroepenveld in de industrie, dan wel of een andere keuze meer aangewezen is. Het ‘al doende leren denken’ en ‘al denkend leren doen’ staat centraal binnen dit leerjaar.