Studieaanbod

Overzicht

De eerste graad vervult een observerende en oriënterende rol. De leerlingen doen ervaring op om een goede keuze te kunnen maken voor een studierichting in een studiedomein van de tweede graad.

A-stroom

In de eerste graad A-stroom wensen we de aandacht te richten op een brede algemene vorming voor alle leerlingen in functie van het abstractieniveau, de interesses en aanleg van de leerling. Daarmee komen we tegemoet aan de grote verscheidenheid van de grote groep leerlingen in de A-stroom van de eerste graad.

 

Eerste jaar

1A

 

Tweede Jaar

Schooljaar 2020 - 2021

Basisopties A-stroom

Klassieke talen

Economie & organisatie

Maatschappij & welzijn

Klassieke talen

Sport & wetenschappen

Maatschappij & welzijn

Sport

Moderne talen & wetenschappen

STEM & technieken

Sport

STEM & wetenschappen

STEM-technieken

Taal & wetenschappen 

STEM-wetenschappen

STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics

 

B-stroom

Leerlingen in de eerste graad B-stroom krijgen meer tijd om de leerstof te verwerken. Zij kregen dan ook vaak een geïndividualiseerd programma aangeboden in de basisschool. Zij vorderden op eigen tempo en starten, samen met hun leeftijdsgenoten, in het secundair onderwijs in een flexibel tweejarig project: het eerste en tweede leerjaar B.

1B

De leerlingen in 1B werken verder aan het verwerven van de doelstellingen van het basisonderwijs, zonder schoolse vertraging op te bouwen. We werken met de leerlingen aan geletterdheid via het pakket algemene vorming.  Dat betekent gericht werken om de competenties te versterken om in het dagelijkse leven te kunnen omgaan met taal, cijfers, tabellen, gebruiksaanwijzingen, ICT...

Tweede jaar B - opties voor schooljaar 2020-2021

Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn
STEM-technieken
Voeding & horeca

 

2B - opties voor schooljaar 2019-2020

In het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar worden de leerlingen aangemoedigd hun talenten, natuurlijke aanleg en interesses te leren ontdekken. De leraren stimuleren de leerlingen om hun talenten naar boven te laten komen binnen afgebakende domeinen (Verzorging/Decoratie/Kantoor/Nijverheid). De leerling leert zo inschatten of hij/zij een beoefenaar zal kunnen worden van een bepaalde tak van dit beroepenveld in de industrie, dan wel of een andere keuze meer aangewezen is. Het ‘al doende leren denken’ en ‘al denkend leren doen’ staat centraal binnen dit leerjaar.