A-stroom

Sociale en technische vorming

Sociale en technische vorming
Vakken1e jaar2e jaar

Aardrijkskunde

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Plastische opvoeding

Sociale activiteiten/leren leren

Sociale en technische vorming

Techniek

Wiskunde

2

0

4

1

2

2

1

2

5

2

1

3

2

5

1

2

3

2

2

2

1

2

4

1

1

5

2

4

TOTAAL3232