Studieaanbod

Studiekeuze

UITKIJKEN NAAR DE 2DE EN 3DE GRAAD

Het aanbod in de tweede en derde graad van het Óscar Romerocollege wordt verdeeld in domeinen. Per domein zijn de studierichtingen geordend volgens een afstudeerdoel:
■ gericht op doorstroming naar het hoger onderwijs;
■ gericht op een dubbel doel ( verder studeren of niet ) of;
■ gericht op de arbeidsmarkt.

Vanaf het schooljaar 2021-2022 start in tweede en derde graad de modernisering van het secundair onderwijs met één uniforme matrix voor heel Vlaanderen, waarin de studierichtingen worden geordend volgens dit principe.

Ons Centrum leren & werken begeleidt leerlingen die de vorming op de schoolbanken willen combineren met leren op de werkplek.

 

DOMEIN ECONOMIE & IT

Het economische en commerciële belang is het uitgangspunt van elke studierichting binnen dit domein. We bekijken dit steeds in een brede maatschappelijke en humane context. 

Leerlingen die voor ‘Economie & IT’ kiezen willen meer weten over macro- en bedrijfseconomie en over informatica. 

DOMEIN TALEN & EXACTE WETENSCHAPPEN

In dit domein ligt de klemtoon op klassieke en moderne talen, en op exacte of toegepaste wetenschappen en wiskunde.

Leerlingen die voor dit domein kiezen, zijn bereid veel tijd te besteden aan hun studiewerk. Ze kunnen gemakkelijk leerstof verwerken en hebben een goed analytisch en synthetisch denkvermogen. 

DOMEIN TECHNIEK & ENGINEERING

Elke richting binnen dit domein zet industriële of technische wetenschappen centraal. De praktijkgerichte, technische richtingen stomen de leerlingen klaar voor de arbeidsmarkt, terwijl de andere richtingen een ideale voorbereiding vormen voor ingenieursstudies in het hoger onderwijs.

Leerlingen die ‘Techniek & engineering’ kiezen, hebben een uitgesproken interesse in technologie en techniek. Afhankelijk van de gekozen richting kunnen ze daarna onmiddellijk aan de slag als bekwame vaklui, of worden ze voorbereid op hogere studies. 

DOMEIN WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ

In dit domein staan mens en de maatschappij centraal in al hun mogelijke facetten. Het domein bevat studierichtingen op elk abstractieniveau.

De leerlingen die kiezen voor het domein ‘Welzijn en maatschappij’ zijn geëngageerd. Ze willen zich inzetten voor hun medemens, voor een betere samenleving en voor een betere wereld.

DOMEIN LEREN EN WERKEN

Het ‘Centrum leren en werken’ begeleidt leerlingen vanaf 15 jaar tot 25 jaar die niet langer voor voltijds onderwijs kiezen, maar liever al doende leren. De leerlingen volgen een individueel leertraject op basis van hun interesse en hun schoolverleden. 

In de praktijk gaan de jongeren twee dagen naar school en drie dagen uit werken. De beroepsopleidingen worden modulair aangeboden en de leerlingen kunnen een (deel)certificaat, een getuigschrift en/of een diploma behalen.

Leerlingen die kiezen voor leren en werken worden met de nodige zorg ondersteund om hun eigen leven in handen te nemen en om op korte termijn een plaats te verwerven op de arbeidsmarkt. Zo zorgen we er binnen het Óscar Romerocollege voor dat geen enkele leerling uit de boot valt.

 

DUAAL LEREN

WAT?
■ Een opleidingstraject, waarbij het aanleren van competenties evenwichtig verdeeld is over een werkplek en de school.
■ Het doel is het behalen van een onderwijskwalificatie of een beroepskwalificatie.
■ De leerling is twee dagen op school (16 u) en drie dagen op de werkplaats (22u).
■ Er is begeleiding door een trajectbegeleider op school en door een mentor in het bedrijf.
■ Voor elke leerling wordt een individueel opleidingsplan uitgewerkt door de trajectbegeleider, in overleg met de leerling en de onderneming.
■ De leerling ontvangt een leervergoeding.

VOOR WIE?
■ Voor elke leerling bso en voor quasi elke leerling die in het tso het eerste of het tweede leerjaar van de tweede graad of het eerste leerjaar van de derde graad een A- of B-attest behaalde.
■ Voor de leerling die van de delibererende klassenraad een gunstig advies krijgt met betrekking tot de arbeidsbereidheid (“gemotiveerd om te leren en te participeren op de werkplek”) en de arbeidsrijpheid (“competent om te leren en te participeren op de werkplek”).

Klik hier voor meer info en lessentabellen van de 2de en de 3de graad.