Studieaanbod

Tweede jaar

Tweede leerjaar A

25 uur algemene vorming

Ook in het tweede jaar zetten we verder in op talent en individuele uitdaging voor elke leerling. De algemene vorming (AV) is gelijk voor alle leerlingen.

 

BASISVORMING (voor alle leerlingen)
Engels2
Frans3
Geschiedenis2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Nederlands4
Wiskunde4
Muziek2
Techniek2
Natuurwetenschappen1
Aardrijkskunde1
TOTAAL25

 

Aansluitend bij hun interesses kiezen de leerlingen daarnaast een basisoptie van 5 uur. In de loop van het eerste jaar secundair worden zij op de juiste studiekeuze voorbereid via een proces van leren kiezen.

In 2A zijn de 25 uren algemene vorming in principe voor alle leerlingen gelijk. Toch proberen we binnen deze 25 uren te differentiëren en leerlingen op maat uit te dagen. Concreet betekent dit dat leerlingen in de theoretische verdiepende richtingen leerstof in een hoger tempo leerstof verwerken en leerlingen uit de toegepaste ondersteunende richtingen meer tijd krijgen voor de basisleerstof.

Omdat we leerlingen willen blijven uitdagen, bieden we dus ook in het tweede jaar twee abstractieniveaus aan: links de theoretisch verdiepende optie, rechts de toegepaste remediërende optie.

 

VERWERKINGSNIVEAU AV 

= BASIS + VERDIEPING

VERWERKINGSNIVEAU AV

= BASISDOELSTELLINGEN

Basisoptie Klassieke Talen: Latijn
COACH IT+1u
Basisoptie KLASSIEKE TALEN+5u 
TRAJECT+1u
Basisoptie Klassieke Talen: Grieks Latijn (= 33 lesuren)
COACH IT+1u
Basisoptie KLASSIEKE TALEN+5u 
verdieping Grieks+2u
 
 
Taal & wetenschappen: Moderne talen en wetenschappen
COACH IT+1u
Basisoptie MODERNE TALEN+3u
Basisoptie WETENSCHAPPEN+2u
Traject+1u
 
Economie-wetenschappen
COACH IT+1u
Basisoptie ECON & ORGANISATIE+5u 
TRAJECT+1u
Economie en organisatie
COACH IT+1u
Basisoptie ECON & ORGANISATIE+5u 
TRAJECT+1u
Maatschappij-wetenschappen
COACH IT+1u
Basisoptie ECON & ORGANISATIE+5u 
TRAJECT+1u
Maatschappij  en welzijn
COACH IT+1u
Basisoptie MAATSCH & WELZIJN+5u 
TRAJECT+1u
STEM-wetenschappen
COACH IT+1u
Basisoptie STEM-WETENSCHAPPEN+5u 
TRAJECT+1u
Stem-technieken
COACH IT+1u
Basisoptie STEM-TECHNIEKEN+5u 
TRAJECT+1u
Moderne talen-wetenschappen + Sport-wetenschappen = 33 lesuren
COACH IT+1u

Moderne talen

Wetenschappen

+2u 

+3u

Sport+2u
Maatschappij en welzijn + Sport = 33 lesuren
COACH IT+1u
Basisoptie Maatschappij en welzijn+5u 
Sport+2u

 

 

We zetten in het tweede jaar in elke klas verder in op het ICT-vaardig worden in het lesuur COACH IT. Daarnaast focussen we ook verder op ‘leren leren’ en keuzevaardig worden in functie van de tweede graad.

Het laatste lesuur van het curriculum vullen leerlingen zelf in. Zij kunnen zich verdiepen in een bepaald vak, of kiezen voor meer tijd om de basis van één vak onder de knie te krijgen.

Om een juiste studiekeuze te maken in het derde jaar laten we de leerlingen al eens proeven van de studierichtingen van de tweede graad. Dat kan via de module ‘Proef’.

Leerlingen kiezen per semester één van onderstaande trajecten. De klassenraad heeft inspraak en geeft, waar nodig, concreet advies.

TRAJECTEN
1 SEMESTER PROEVEN1 SEMESTER - REMEDIËREN OF VERDIEPEN
PROEFREMEDIËRINGVERDIEPING
Economie & organisatieFransGrieks (*)
Moderne talenWiskundeSport (*)
Sport Frans & wiskunde Wiskunde
STEM Nederlands / Taalondersteuning Frans
Maatschappij en welzijn  Nederlands
  Klassieke cultuur
  Biotechnische wetenschappen 
  Natuurwetenschappen
  

Technologische wetenschappen 

 (*) = 33 lesuren

 

Tweede leerjaar B

22 uur algemene vorming

De co-teachingwerking gaat verder in het tweede leerjaar B. Voor leerlingen van 2B bestaat de algemene vorming (AV) uit een pakket van 22 lesuren:

BASISVORMING (voor alle leerlingen)
Engels1
Frans2
Godsdienst2
Lichamelijke opvoeding2
Maatschappelijke vorming2
Nederlands3
Wiskunde3
Muziek1
Beeld1
Techniek2
Natuur en ruimte1
COACH IT1
ICT1
TOTAAL22

   

Daarnaast kiezen zij voor twee van onderstaande basisopties van 5 uur of kiezen ze voor de basisoptie STEM+.

 

BASISOPTIE (totaal keuze = 10u)
KUNST EN CREATIE+ 5u
MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN+ 5u
ECONOMIE EN ORGANISATIE+ 5u
STEM-TECHNIEKEN+ 5u
STEM-TECHNIEKEN PLUS (STEM+)+ 10u