Studieaanbod

Lessentabellen 7de jaar: BSO

Carrosserie- en spuitwerk

Vakken7e jaar
Algemene vakken

Engels

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Project Algemene Vakken

2

2

2

2

4

Technische vakken en praktijkvakken

Bedrijfsbeheer

Realisaties:

Realisaties

Stage

Technologie

2

20

12

2

6

TOTAAL34

Computergestuurde werktuigmachines

Vakken7e jaar
Algemene vakken

Engels

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Project Algemene Vakken

2

2

2

2

4

Technische vakken en praktijkvakken

Bedrijfsbeheer

Realisaties CNC:

Realisaties

Stage

Technisch tekenen

Numerieke besturing

Verspaning

Realisaties plaatbewerking CNC:

Realisaties (werkplaatsleren)

Plaatbewerking

2

16

8

2

2

2

2

4

2

2

TOTAAL34

Industriële elektriciteit

Vakken7e jaar
Algemene vakken

Engels

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Project Algemene Vakken

2

2

2

2

4

Technische vakken en praktijkvakken

Bedrijfsbeheer

Industriële elektrische processen:

Labo Pneumatica

Processen

Elektrische machines

Realisaties

Stage

2

20

3

5

2

8

2

TOTAAL34

Industriële houtbewerking

Vakken7e jaar
Algemene vakken

Engels

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Project Algemene Vakken

2

2

2

2

4

Technische vakken en praktijkvakken

Bedrijfsbeheer

Industriële houtbewerking:

Realisaties

Stage

CNC

Technologie

Technisch tekenen

2

20

12

2

2

2

2

TOTAAL34

Organisatiehulp / Organisatie-assistentie

vAKKEN7e jaar

Engels

Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Logistiek in de linnenzorg

Logistiek in de voeding

Logistiek in de zorg

Nederlands

PAV

Stage

2

0

2

2

2

2

6

2

4

12

TOTAAL34

 

Verwarmingsinstallaties

Vakken7e jaar
Algemene vakken

Engels

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Project Algemene Vakken

2

2

2

2

4

Technische vakken en praktijkvakken

Bedrijfsbeheer

Realisaties:

Realisaties

Stage

Technologie

2

20

12

2

6

TOTAAL34

Verzorging

vAKKENKinderzorgThuis- en bejaardenzorg

Creatieve vorming

Directe zorg

Expressie

Frans

Godsdienst

Indirecte zorg

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

PAV

(Ped)agogisch handelen

Stage

0

2

2

2

2

2

2

0

4

6

12

0

4

2

2

2

2

2

0

4

4

12

TOTAAL3434