Transgenderproject

"Transgenderschap" is het thema van onze projectgroep 'Relaties en Seksualiteit'.
Een transgender is iemand die zich jongen/man voelt maar fysiek een vrouw is. Of omgekeerd, een meisje/vrouw, in het lichaam van een man. Het is een actueel thema dat, spijtig genoeg, nog steeds stiefmoederlijk wordt behandeld. De projectgroep richtte vier workshops in, om deze vorm van seksuele identiteit vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.
In de eerste workshop werden de verschillende begrippen rond seksuele identiteit belicht. Daarna werd transgenderschap historisch benaderd. 
Vervolgens werd er gedebatteerd over dit thema en in de laatste workshop, werd door middel van een spel, het centrale thema op een speelse wijze benaderd.
De projectweek was meer dan geslaagd. De leerlingen hebben een beter beeld over 'seksuele identiteit' en kunnen het transgenderschap maatschappelijk plaatsen.