Youth Start

De voorbije weken werkten onze jongeren uit de diplomagroepen aan het Youthstart project. YouthStart moedigt jongeren aan tot ondernemende attitudes, het ontdekken van hun talenten en het ontwikkelen van hun competenties. Het verwerven van bedrijfsinzichten kan mogelijks leiden tot het starten van een eigen zaak. YouthStart geeft hen hierbij alle nodige coaching.

Het eindresultaat van deze cursus, een eigen bedrijfsidee, wordt voorgesteld aan een jury op een externe locatie.
De groep van maandag werd hartelijk onthaald bij La Lorraine. De certificaties van de andere groepen volgen later deze maand.
Wordt vervolgd…

Met dank aan de medewerkers van La Larraine voor de foto's.

Bekijk de foto's