Leren en werken

Elektriciteit

Deze opleidingen zijn modulair. Dit wil zeggen dat je doorlopend volgens je eigen tempo en via deelmodules (met elk een deelcertificaat) geleidelijk naar een eindcertificaat werkt.

CERTIFICAATDEELCERTIFICAAT

Residentieel Elektrotechnisch Installateur

Personenzorg

Deze opleidingen zijn lineair. Dat wil zeggen dat er hier nog geen deelmodules zijn en dus ook geen deelcertificaten kunnen worden behaald. 

Het beroepscertificaat wordt al dan niet op het einde van het schooljaar behaald (onder andere na een praktijkproef).

CERTIFICAATDEELCERTIFICAAT

Logistiek helper in de zorginstelling

Wie zijn we?

Wat is leren en werken?

 

Het domein leren en werken brengt je als jongere in contact met het Centrum leren en Werken.

Campus Trefpunt

Locatie

Campus Trefpunt
Bogaerdstraat 24
9200 Dendermonde
België
Telefoonnummer: 052 21 32 82
Fax: 052 88 88 87
51° 1' 52.0212" N, 4° 6' 9.54" E
BE

Lessentabellen 7de jaar: BSO

Carrosserie- en spuitwerk

Vakken7e jaar
Algemene vakken

Engels

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Project Algemene Vakken

2

2

2

2

4

Lessentabellen 7de jaar: Secundair-na-secundair

Toegepaste Autotechnieken

Technische vakken en praktijkvakken7e jaar

Realisaties Autotechnieken:

Realisaties

Stage

Werkplekleren

Technologie

28

Deze school

Bogaerdstraat 24
9200 Dendermonde

T 052 00 00 00
F 052 00 00 01

Op deze campus bevindt zich de studierichting Leren & Werken.

Pagina's