Europrojectconferentie #VIP2018 Champion

Van 10 tot 14 oktober vond op onze Waalse partnerschool Institut de Providence de Champion de #VIP2018 conferentie plaats. Onderwerp van de conferentie was onderwijsinnovatie. Aan de conferentie namen 19 delegaties met leerkrachten, leerlingen en directie deel van 19 verschillende scholen uit 17 verschillende Europese landen. 

Leerlingen zochten samen naar hun school van de toekomst. Het viel op dat zij veel nadachten over alternatieve beoordelingssystemen. Ook pleitten ze voor meer milieu-educatie over duurzaamheid en voor meer life skills in het algemeen. Ten slotte wilden heel veel leerlingen meer aandacht krijgen voor motivatietraining en hun psychologisch welbevinden in het algemeen. Jans Verberckmoes en Corneel Claeys hebben onze school als leerlingen vertegenwoordigd.

Onze systeem van seminaries in de derde graad kon op veel bijval rekenen in de andere landen.

Hoogtepunt van de conferentie was het opnieuw ondertekenen van de charter van het Europese netwerk waarvan ook onze school deel uitmaakt: Europroject - Education Without Frontiers. Deze plechtige gebeurtenis vond plaats in het Waalse Parlement in Namur. Met dit charter verbinden 19 scholen uit 17 verschillende scholen zich ertoe om samen ideeën, leerlingen en leerkrachten uit te wisselen en samen te strijden voor meer verdraagzaamheid en verbondenheid. Zowel de huidige president van het netwerk, Jean Theis, als algemeen directeur Hans Vanhulle benadrukten in hun speech het belang van deze waarden.

Ook het logo van het netwerk kreeg een opfrisbeurt.

Voor meer informatie over dit Europees netwerk waarvan onze school deel uitmaakt, kun je terecht op de Europrojectsite.

 

Bekijk de foto's