5 Techniek-Wetenschappen naar Isotopolis in Dessel

In het kader van de toegepaste fysica en en vakoverschrijdende eindtermen waaronder milieu-educatie, trokken de leerlingen van 5 Techniek-Wetenschappen naar Isotopolis in Dessel.

Isotopolis is een informatiecentrum gelegen naast Belgoproces, een site waar ons radioactief afval ligt opgeslagen.

We ondervinden allemaal voordelen van radioactiviteit in tal van processen en toepassingen: geneeskundige therapieën en onderzoek, bestrijding van schimmels in de voedingsindustrie, productie van elektriciteit, ... Ieder van ons is hierdoor ook mee verantwoordelijk voor het radioactief afval dat geproduceerd wordt. 

Hoe gaat men in België om met dit afval? Over hoeveel afval gaat het? Waarom vormt dit afval een probleem?

De leerlingen kregen tijdens de rondleiding op deze en op andere vragen een antwoord.

Met dank aan mevrouw An Van Braeken voor dit bericht en de foto's.

 

Bekijk de foto's