Excursie seminarie Toelatingsproef Arts/Tandarts

Op woensdagnamiddag 2 mei brachten de leerlingen van het seminarie TAT (voorbereiding Toelatingsproef Arts/Tandarts) onder leiding van hun leerkracht Thomas Spillebeen een bezoek aan AZ Sint-Blasius.

Ze maakten kennis met de fysica die schuil gaat achter verschillende medische beeldvormingstechnieken, kregen uitvoerige informatie over de screening, de behandeling en de nazorg van (borst-)kanker en leerden verschillende disciplines binnen de geneeskunde beter kennen.

Bij de patholoog mochten de vrijwilligers een nier met tumor bekijken en betasten.

Het werd een zeer boeiende namiddag, met dank aan Dr. Decloedt (gynaecologie), Dr. Vansteenkiste (nucleaire geneeskunde), Dr. Declercq (radiologie) en Dr. Croes (pathologie) voor de interessante uiteenzettingen en in het bijzonder aan Dr. Decloedt voor de organisatie.

Bekijk de foto's