Studieaanbod

Lessentabellen Taal en Exacte wetenschappen: 2e graad

Grieks - Latijn

Vakken3e jaar4e jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Grieks

Latijn

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Plastische opvoeding

Wiskunde

1

1

1

0

2

3

1

2

2

4

4

2

4

1

4

1

1

1

1

2

3

1

2

2

4

4

2

4

 

4

TOTAAL3232

Latijn

Vakken3e jaar4e jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Informatica

Latijn

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Nederlands

Plastische opvoeding

Wiskunde

1

1

1

0

3 of 2

4 of 3

1 of 2

2

2

1

5

2

0

4

1

4 of 5

1

1

1

1

2

4 of 3

1

2

2

1

5

2

1

4

 

4 of 5

TOTAAL3232

Wetenschappen

Vakken3e jaar4e jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Informatica

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Nederlands

Plastische opvoeding

Wiskunde

1

2

2

0

3

4

2

2

2

1

2

0

5

1

5

1

2

2

1

3

4

2

2

2

1

2

1

4

0

5

TOTAAL3232