Studieaanbod

Lessentabellen Taal en Exacte wetenschappen: 3e graad

Grieks - Latijn

Vakken5e Jaar6e Jaar

Aardrijkskunde

Duits

Engels

Esthetica

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Grieks

Latijn

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Seminarie (vrije ruimte)

Wetenschappen

Wiskunde

1

1

2

1

3

2

2

4

4

2

4

1

2

3

1

1

2

1

3

2

2

4

4

2

4

2

2

3

TOTAAL3233

Grieks - Wiskunde

Vakken5e Jaar6e Jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Esthetica

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Grieks

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Seminarie (vrije ruimte)

Wiskunde

1

1

1

1

2

1 of 0

3

1

2

2

4

2

4

1

6 of 8

1

1

1

1 of 0

2

1 of 0

3

1

2

2

4

2

4

2

6 of 8

TOTAAL32/3333

Latijn - Moderne Talen

Vakken5e Jaar6e Jaar

Aardrijkskunde

Duits

Engels

Esthetica

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Latijn

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Seminarie (vrije ruimte)

Wetenschappen

Wiskunde

1

3

3

1

4

2

2

4

2

4

1

2

3

1

3

3

1

4

2

2

4

2

4

2

2

3

TOTAAL3233

Latijn - Wetenschappen

Vakken5e Jaar6e Jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Esthetica

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Latijn

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Seminarie (vrije ruimte)

Wiskunde

2

1

2

1

2

1

3

2

2

2

4

2

4

1

4

1

2

2

0

2

1

3

2

2

2

4

2

4

2

4

TOTAAL3333

Latijn - Wiskunde

Vakken5e Jaar6e Jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Esthetica

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Latijn

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Seminarie (vrije ruimte)

Wiskunde

1

1

1

1

2

1 of 0

3

1

2

2

4

2

4

1

6 of 8

1

1

1

1 of 0

2

1 of 0

3

1

2

2

4

2

4

2

6 of 8

TOTAAL32/3333

Moderne Talen - Wetenschappen

Vakken5e Jaar6e Jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Esthetica

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Seminarie (vrije ruimte)

Wiskunde

2

1

2

3

3

1

4

2

2

2

2

4

1

4

1

2

2

3

3

0

4

2

2

2

2

4

2

4

TOTAAL3333

Moderne Talen - Wiskunde

Vakken5e Jaar6e Jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Esthetica

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Seminarie (vrije ruimte)

Wiskunde

1

1

1

3

3

1

4

1

2

2

2

4

1

6

1

1

1

3

3

1

4

1

2

2

2

4

2

6

TOTAAL3233

Wetenschappen - Wiskunde

Vakken5e Jaar6e Jaar

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Duits

Engels

Esthetica

Frans

Fysica

Geschiedenis

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Seminarie (vrije ruimte)

Wiskunde

2

1

2

1

2

1

3

2

2

2

2

4

2 of 1

6 of 8

1

2

2

1 of 0

2

1

3

2

2

2

2

4

2

6 of 8

TOTAAL32/3332/33