Olympiadeschool 2018 - 2020

Met trots melden we dat onze school de eretitel van Olympiadeschool 2018-2020 ontvangen heeft. Op de proclamatie van de Vlaamse Olympiades van natuurwetenschappen op zondag 27 mei werd ons embleem uitgereikt.

 Dit embleem wordt uitgereikt aan scholen die deelnemen aan alle wetenschapsolympiades en een finalist hebben in minstens een ervan. Het embleem hebben we te danken aan alle deelnemers van de school, maar in het bijzonder aan onze finalist in de geografie-olympiade: Jens Lissens uit 6 techniek-wetenschappen (op de foto uiterst rechts). Jens werd twaalfde op twintig finalisten.

De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn ‘olympische’ wedstrijden in de disciplines aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en/of natuurwetenschappen. Deze wedstrijden worden georganiseerd voor leerlingen uit richtingen waar deze vakken tot het lessenpakket behoren van zowel tweede als derde graad secundair onderwijs. 

We wensen al onze leerlingen die deelnamen aan deze olympiades, en hun leerkrachten van harte proficiat!

Met dank aan An Van Braeken voor de foto's.