Nieuws

Proclamatie zesdes (deel 1)

Op woensdag 27 juni namen we afscheid van onze zesdes. Na een dankviering in de dekenale kerk van Dendermonde vond een plechtige proclamatie plaats in de feestzaal. Enkele leerlingen zorgden voor klassieke muziek. Robbe Cools sprak namens de leerlingen het dankwoord uit. Ook werden de bijzondere prijzen uitgereikt en vond de plechtige proclamatie van de abituriënten plaats. Daarna volgde nog een receptie.

We wensen onze zesdes heel veel succes toe volgend schooljaar en we zullen hen missen.

Fotografie: Koen Van Cauwenberge

Lees meer

Driedaagse Brugge

We trokken met 166 leerlingen richting het middeleeuwse Brugge. De leerlingen hadden eerst een preventiedag rond alcohol en andere verslavingen en streden daarna om de Bob-de-Bouwertrofee. In Brugge brachten ze een bezoek aan het Historium en het Groeningenmuseum en gingen op verkenning tijdens het stadsspel.

De driedaagse werd afgesloten in het Bloso-centrum met een waaier aan sportactiviteiten.

Het werd opnieuw een geslaagde driedaagse. 

Met dank aan organisator en graadcoördinator Koen Straetman voor de foto's.

Lees meer

Excursie Eifel

Op 25-26-27 april 2018 gingen alle zesdes van het domein T&EW en de economische klassen van Ec&IT  op driedaagse studiereis naar de Eifel in Duitsland.

Lees meer

Excursie seminarie Toelatingsproef Arts/Tandarts

Op woensdagnamiddag 2 mei brachten de leerlingen van het seminarie TAT (voorbereiding Toelatingsproef Arts/Tandarts) onder leiding van hun leerkracht Thomas Spillebeen een bezoek aan AZ Sint-Blasius.

Ze maakten kennis met de fysica die schuil gaat achter verschillende medische beeldvormingstechnieken, kregen uitvoerige informatie over de screening, de behandeling en de nazorg van (borst-)kanker en leerden verschillende disciplines binnen de geneeskunde beter kennen.

Bij de patholoog mochten de vrijwilligers een nier met tumor bekijken en betasten.

Lees meer

Pagina's