Houtproef

Acht van de tien leerlingen hebben op donderdag 25 april, deelgenomen aan de Houtproef 2019. Alle nodige bewerkingen moesten manueel met handgereedschappen uitgevoerd worden, waardoor de moeilijkheidsgraad van deze proef alleen maar toenam. De proef stond bol van houtverbindingen onder hoeken van 45° - de lichaamstemperatuur van sommige leerlingen tijdens de proef ;-) - maar toch was de focus steeds hoog; zo hoog zelfs dat ze vrijwillig geen namiddagpauze hebben genomen om verder te kunnen werken!

De nadruk van de proef lag duidelijk op handeling, vaardigheden en nauwkeurigheid. De kleinste fout gaf meteen aanleiding tot een onherroepelijke diskwalificatie. Vier jongens hielden het dan ook bij het belsignaal van 15. 40 u. voor bekeken en keerden huiswaarts. Het leek wel het verhaal van "De tien kleine negers”… ééntje bleef nog over en heeft tot de maximum vooropgestelde tijd (18 u.) doorgewerkt en zijn werkstuk met een minieme foutmarge ingediend.

De leerlingen hebben dus naast die unieke beleving om te presteren onder druk, onder supervisie van buitenstaanders en zonder enige tussenkomst van een leerkracht, een enorme hoeveelheid aan zelfkennis opgedaan.

Met dank aan leraar houtbewerking Benny Goossens en technisch adviseur Rudy Huyck.

Bekijk de foto's