Studieaanbod

In dit domein ligt de klemtoon enerzijds op technisch georiënteerde activiteiten zoals het bedenken, ontwerpen, bouwen en onderhouden van machines en hun onderdelen, maar anderzijds ook op sterk praktijkgerichte afdelingen. De doorstromings-mogelijkheden zijn sterk afhankelijk van de gemaakte keuze binnen deze domeinschool.

Onze afdeling Industriële wetenschappen bereidt leerlingen voor op een academische opleiding met onder meer een opleiding tot master in de industriële wetenschappen.

Onze afdelingen Elektromechanica of Elektriciteit-elektronica geven je een ideale vooropleiding om door te stromen naar een professionele bacheloropleiding.

De meer praktijkgerichte richtingen als Autotechnieken,  Elektrische installatietechnieken of Mechanische vormgevingstechnieken bereiden voor op 7de jaren Se-n-se of de arbeidsmarkt.

Leerlingen die kiezen voor een opleiding tot bekwame vaklui hebben een brede waaier aan opleidingen die via een 7de specialisatiejaar rechtstreeks leiden naar tewerkstelling. Leerlingen die kiezen voor dit domein hebben dus vooral interesse voor technologie en techniek. Wie ook nog eens over een sterk redeneervermogen beschikt, vindt ook binnen dit domein de nodige uitdagingen. Ben je eerder handig, slim en meer een doener of een praktijkgericht iemand? Vind je daarenboven afwerking en kwaliteit belangrijk, dan is Techniek en Engineering echt iets voor jou!