bestemming Antwerpen 3des SVI

Op donderdag 17 maart organiseerde het SVI voor alle leerlingen van het derde jaar een vakoverschrijdende uitstap naar Antwerpen. Deze dag kaderde in de lessen godsdienst, Nederlands, cultuur- en gedragswetenschappen.

In Antwerpen brachten de leerlingen een gegidst bezoek aan het Red Star Line Museum dat is ondergebracht in de gerestaureerde vertrekloodsen van de scheepvaartmaatschappij. We werden meegenomen op een reis langs vele verhalen van mensen die vorige eeuw alles durfden achter te laten op zoek naar een beter leven. Verder maakten de leerlingen ook kennis met de Turkse of joodse gemeenschap. Tijdens een gegidste wandeling werd gefocust op dagelijkse gebruiken en allerlei onderdelen van één van beide godsdiensten. Dit werd in de lessen godsdienst voorbereid. Na de uitstap zullen de leerlingen een groepswerk uitwerken over één van de gekozen godsdiensten. Zowel tijdens de lessen godsdienst als Nederlands wordt hier tijd aan besteed. De presentaties starten na de paasvakantie.

 

Bekijk de foto's