Dreamday

15/12/2015

Op 17 maart zwermen onze leerlingen van het 5de jaar uit, hun droomjob achterna …

DREAM, passie, de mooiste job ter wereld, vanaf 16 jaar...

DREAM is bedoeld om leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs ondernemingszin bij te brengen. De leerlingen leren eerst zichzelf beter kennen en hebben daarna een ontmoeting met een professional die gepassioneerd is over zijn beroep. DREAM stimuleert een constructieve houding bij de leerlingen: ze komen in contact met gedreven professionals die hen vol overtuiging boodschappen meegeven zoals de wil om te leren, om initiatieven te nemen, door te zetten, creatief te zijn enz. Met deze getuigenis enerzijds en het lesmateriaal van DREAM anderzijds worden de leerlingen aangemoedigd om hun professionele ambities verder uit te werken.

Het doel is relevant: de jongere kan op basis van de ontmoeting met de gepassioneerde getuige beter kiezen wat hij/zij gaat studeren. De jongere heeft betere informatie om zich professioneel te oriënteren. Het helpt hem/haar effectief in de beroeps- en studiekeuze. De jongere wordt aan het denken/dromen gezet!

Een greep uit de droomjobs van onze leerlingen:

  • defensie
  • schoolheidszorgen
  • verpleegkunde
  • paramedische beroepen
  • dierenverzorging
  • politie
  • media
  • onderwijs
  • topsport

Bron foto