Lessentabellen Welzijn en Maatschappij: 2e graad

Humane Wetenschappen

Vakken3e jaar4e jaar
 

 

 
   

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Vakken3e jaar4e jaar
 

 

 
   

Sociale en Technische wetenschappen

Vakken3e jaar4e jaar

Aardrijkskunde

Creatie en productie

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Informatica

Integrale opdrachten

Lichamelijke opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Leren leren

Sociale Wetenschappen

Wiskunde

1

1

2

3

1

2

1

6

2

4

4

1

3

3

1

1

2

3

1

2

1

6

2

4

4

1

3

3

TOTAAL3434

Organisatiehulp

Vakken3e jaar4e jaar
 

 

 
   

Verzorging

Vakken3e jaar4e jaar

Frans

Godsdienst

Leren leren

Lichamelijke opvoeding

Muzikale opvoeding

Nederlands

PAV

Plastische opvoeding

Voeding-verzorging

2

2

1

2

1

2

6

2

16

2

2

1

2

1

2

6

2

16

TOTAAL3434