Studieaanbod

Lessentabellen Welzijn en Maatschappij: 3e graad

Humane wetenschappen

Vakken5e Jaar6e jaar

 

 

  
TOTAAL  

Gezondheids- en welzijnswetenschappen

Vakken5e Jaar6e jaar

Aardrijkskunde

Engels

Frans

Geschiedenis

Gezondheid en welzijn

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

Psychologie en pedagogiek

Stages en seminaries

Toegepaste biologie

Toegepaste chemie

Toegepaste fysica

Wiskunde

1

2

2

1

3

2

2

3

3

6

4

2

1

2

1

2

2

1

3

2

2

3

3

6

4

2

1

2

TOTAAL3434

Sociale en technische wetenschappen

Vakken5e Jaar6e jaar

Aardrijkskunde

Creatie en productie

Engels

Frans

Geschiedenis

Godsdienst

Informatica

Integrale opdrachten

Lichamelijke opvoeding

Natuurwetenschappen

Nederlands

Sociale Wetenschappen

Wiskunde

1

1

2

3

1

2

1

5

2

5

4

4

3

1

1

2

3

1

2

1

5

2

5

4

4

3

TOTAAL3434

Organisatiehulp

Bekijk ook de lessentabellen van het 7e jaar.

Vakken5e Jaar6e jaar

Engels

Frans

Godsdienst

Lichamelijke opvoeding

Logistiek in de linnenzorg

Logistiek in de voeding

Logistiek in de zorg

Nederlands

PAV

Stage

0

2

2

2

0

5

7

2

4

10

0

2

2

2

0

5

7

2

4

10

TOTAAL3434

Verzorging

Bekijk ook de lessentabellen van het 7e jaar.

Vakken5e Jaar6e jaar

Creatieve vorming

Directe zorg

Expressie

Frans

Godsdienst

Indirecte zorg

Lichamelijke opvoeding

Nederlands

PAV

(Ped)agogisch handelen

Stage

1

5

0

2

2

3

2

1

4

4

10

1

5

0

2

2

3

2

1

4

2

12

TOTAAL3434