Tweede graad

Sociale en technische wetenschappen

VAKKEN3STW4STW
Algemene vorming  
 aardrijkskunde11
 geschiedenis11
 godsdienst22
 informatica11
 lichamelijke opvoeding22
 wiskunde33
    
Talen  
 Engels22
 Frans33
 Nederlands44
Specifieke vorming  
 creatie en productie11
 integrale opdrachten6 6
 natuurwetenschappen44
 sociale wetenschappen33
TOTAAL3333